Práce sprejem krok po kroku.

Užitečné informace pro práci se sprejem, tipy a rady na co si dát pozor a jak postupovat při lakování.

Obsah:

pracovni prostredi-1 - priprava-1 - aplikace-1 - dobre vedet-1

Postup sprejování:

V tomto článku naleznete postup krok po kroku při práci se sprejem v domácích podmínkách. 

Před prací se sprejem se prosím seznamte s bezpečnostním upozorněním.

Pro instrukce při aktivaci a použití fixů a popisovačů čtěte tento návod.

Co je třeba mít na paměti?

Je dobré pochopit princip, jakým způsobem je ve spreji barva distribuována k trysce. Od té vede hadička ke dnu spreje, kde nabírá barvu. Je tedy nutné, aby sprej byl při práci v poloze, kdy jeho dno bude v rovině se zemí. Jedině tak zajistíte plynulou distribuci barvy a eliminujete prskání barvy, přerušení stopy apod.

V první řadě je třeba si uvědomit, že jakým způsobem připravíme povrch, tak kvalitní můžeme očekávat výsledek, který se zpravidla projeví v čase. Pokud tedy povrch řádně připravíte a dodržíte základní pracovní postupy, bude výsledek výrazně trvanlivější a kvalitnější, než v opačném případě příprav a postupu.

 

pracovni prostredi-1

Kde pracovat?

Místo pro Vaší práci vybírejte tak, aby umožňovalo dostatečný přístup denního světla. Případně zajistěte dostatečné umělé osvětlení. Prostor pro práci nesmí být prašný, vlhký, či v průvanu. Ideální teplota pro aplikaci barev je zpravidla 15 - 25 °C. Minimálně samotné spreje by měly být v této teplotě a to nejen při práci, ale i skladování. Při nízkých teplotách je barva hustější a hůře se slévá i schne, což se může negativně projevit ve výsledku práce. Naopak vysoká teplota lakované plochy může mít za následek vznik bublin ve vrstvách nanášené barvy.

Ideální vlhkost vzduchu při lakování je asi 65%.

 

Jak umístit lakovaný předmět?

Lakovaný předmět je vhodné umístit do výšky, nikoliv na zem. Výrazně to ovlivní nejen komfort při práci, ale i samotný výsledek. Zajistěte možnost s předmětem v průběhu práce horizontálně otáčet, či jej obcházet dokola. Ideálním řešením je zavěšení lakovaného předmětu.

  

priprava-1

Jak začít?

Začneme tím, že povrch očistíme od zbytků původního nátěru, například odstraňovačem barev. Pokud nesou kovové materiály stopy koroze, je nutné jí odstranit. K těmto úkonům doporučujeme hrubší brusné papíry.

Neporézní materiály, jako jsou plasty, je vhodné zmatnit broušením jemnějším smirkovým papírem.

Na takto připraveném povrchu vymezíme pomocí krycí pásky plochu, kterou chceme lakovat. Pro zakrytí okolí je možné použít noviny, fólie a další krycí materiál, který neemituje prach, či nečistoty. U menších ploch a bodových oprav je možné vytvořit si šablonu s otvorem dle požadované plochy k pokrytí barvou.

Pro tento krok se Vám bude z nabídky hodit:

Odstraňovače starých nátěrů

Krycí pásky

 

Nerovnosti a škrábance v povrchu?

Potřebujete-li srovnat povrch materiálu, použijte tmel (pro nerovnosti nad 0,5 mm), případně plnič pro nerovnosti do 0,5 mm. Tmel i plnič je třeba nechat dostatečně vytvrdnout. Po dokonalém vyschnutí opravovanou plochu znovu přebrousíme a sjednotíme hrubost s okolní plochou.

Pro zajištění dokonale hladkého povrchu doporučujeme přebroušení pod vodou velmi jemným brusným papírem.

Podívejte se na nabídků tmelů a plničů.

 

Na co nezapomenout?

Plocha, na kterou má být barva nanesena, musí být dokonale očištěna a zbavena zbytků mastnot a nečistot. Materiál musí být před aplikací spreje suchý, bez zbytků vody a rozpouštědel, čehož docílíte odvětráním po dobu několika minut.


Čím začít?

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme materiál v první fázi opatřit základovou barvou dle materiálu (kov, plast, polystyren). Zvýšíte tak výrazně přilnavost barvy k materiálu a prodloužíte životnost nátěru, či nástřiku.

(tip: vybírejte barvu spodních vrstev (tmel/plnič, základová barva) dle vrchní barvy-tmavé spodní vrstvy pod tmavé barvy, světlé spodní vrstvy pod světlé barvy)

Zde najdete:

Základy na kov

Základy na plast

Univerzální základy

Základy na polystyren

 

aplikace-1

Jak se sprejem pracovat?

Před použitím je nutné sprej důkladně protřepat, aby došlo k dokonalému promíchání pigmentu a dalších složek barvy. Sprejem třepejte, dokud neuslyšíte jasný zvuk míchacích kuliček a poté míchejte asi 2 minuty. Před prvním tahem odstříkněte mimo pracovní plochu.

Správný postup přípravy spreje najdete zde: how to prepare spray.

Nikdy nezačínejte tah na lakované ploše, ale mimo ní a se sprejem se nad lakovanou plochu přesuňte s již stlačenou tryskou. Tímto zamezíte aplikaci nadměrného množství barvy na místo prvního odstřiku při stlačení trysky.

 

Jak barvu aplikovat?

Barvu nanášejte v tenkých vrstvách pravidelnými tahy. U tenkých trysek je nutné být blíže k lakované ploše, než u trysek širokých, se kterými je možné práci dělat z větší dálky a s širší stopou. Doporučujeme zachovat 1 směr nanášení barvy, tedy například zleva doprava a to po celou dobu práce a při všech vrstvách. Doporučená vzdálenost spreje od lakovaného materiálu je v závislosti na zvolené trysce, rychlosti tahu a zkušenostech lakujícího. Optimum u tenčích trysek je někde okolo 10-20 cm, u širších trysek s větším průchodem barvy potom až 30 cm.

 

Kolik vrstev?

Dle potřeby aplikujte další vrstvy barvy, vždy ale až po dokonalém vyschnutí předchozí vrstvy. Ideální jsou 2 – 3 vrstvy vrchní barvy.  Vyvarujte se shromáždění většího množství barvy v jednom místě.

Mějte na paměti, že vždy dosáhnete lepších výsledků s třemi tenkými vrstvami, než s jednou silnou vrstvou. První vrstva by měla být opravdu velmi tenká, tvořící barevné podloží pro další vrstvy.

 

Co nepodcenit?

Pro docílení rovnoměrného rozmíchání pigmentu během práce doporučujeme sprej pravidelně protřepávat v průběhu práce.

 


Barvou to nekončí?

Po skončení práce je vhodné barvu zafixovat bezbarvým lakem, čímž samotnou barvu ochráníte před mechanickým poškozením (oděr) a výrazně zvýšíte odolnost vůči UV záření a dalším povětrnostním vlivům. Závěrečný lak nanášejte až po úplném vyschnutí barvy a to stejným způsobem jako samotnou barvu. Bezbarvým lakem můžete změnit výsledný povrchový efekt a to použitím matného, lesklého, nebo saténového laku.

Pro zajištění dokonale hladkého povrchu doporučujeme přebroušení pod vodou velmi jemným brusným papírem a následně vyleštit do požadovaného lesku.

Naše nabídka nabízí:

Lesklé bezbarvé laky

Saténové bezbarvé laky

Matné bezbarvé laky

Speciální bezbarvé laky

 

dobre vedet-1

Nějaké rady na konec?

Nakonec otočte sprej dnem vzhůru a stlačte trysku. Po chvíli začne sprej vypouštět pouze stlačený vzduch, který pročistí trysku spreje a nedojde tak jejímu zanícení, či ucpání zbytkem barvy. Pro následné rozpuštění a vyplavení zbytků je možné trysku naložit do ředidla, či jiného rozpouštědla. Výsledek nemusí být 100%, a proto je vhodné mít k dispozici náhradní trysky.

Při lakování větších ploch doporučujeme použit držák na sprej, který zaručí vyšší komfort a eliminuje křeče v prstech a zápěstí, jako při klasickém způsobu aplikace.

 

Zdraví a životní prostředí?

Ačkoliv spreje v nabídce splňují veškerá legislativní opatření a normy, je doporučeno při práci používat ochranné prostředky (rukavice, roušku, popř. respirátor). Pracujte v dobře větraných prostorech.

Prázdný obal od spreje patří do sběrného dvora odpadu. V případě zbytků barvy v nádobce potom takový obal patří do nebezpečného odpadu. Pouze zcela prázdná nádobka může být vhozena do příslušného kontejneru pro recyklovatelný odpad.

Pro bližší informace čtěte článek Bezpečnostní upozornění. 

Čím barvu odstraním?

Pokud se barva dostane mimo pracovní plochu, je možné jí z neporézních materiálů odstranit ředidly, či odstraňovači starých nátěrů a to i z více porézních materiálů.  

Zde najdete:

Čističe a odstraňovače


 

Video:


Nyní už zbývá Vám jen popřát, nechť se práce zadaří! Inspiraci můžete čerpat například zde: Tipy a inspirace.

Kompletní nabídku barev ve spreji můžete prohlédnout zde.

Pokud stále nevíte, jakou barvu vybrat, pak čtěte článek Podle čeho vybrat spreji, či fix?

 

warning

Prohlášení prodejce:
Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. Prodejce je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena prodejcem - Pantograff art store, www.barvyvespreji.cz.