Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

E-mail, tel. číslo:

dále jako kupující

 

Adresát:

Ondřej Vítek

IČ: 02339765

Se sídlem: Kovalovická 267, 66407 Pozořice

E-mail: Info@pantograff.com

dále jako prodávající.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu Pantograff art store, na adrese www.barvyvespreji.cz jehož je odpovědnou osobou prodávající , nebo si zboží objednal prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující prodávajícímu písemně na adresu provozovny prodávajícího nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něj obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

 

Odstupuji od kupní smlouvy ze dne ………..

číslo objednávky …………

jejíž obsahem je zboží ………..

v hodnotě Kč …..…..

Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny

ve výši ………. Kč

na můj bankovní účet číslo ………….

nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Vrácené zboží odesílám přes společnost Zásilkovna prostřednictvím hesla 95899297 pro zpětné zásilky.

 

V ……….                                   dne ……….

 

Jméno a příjmení kupujícího

(podpis)

 

Přílohy:

Doklad o koupi