Bezpečnostní upozornění pro ostatní zboží

Pokyny a upozornění pro skladování, práci, udržbu a další nakládání s ostatním zbožím naší nabídky mimo sortiment sprejů, fixů a popisovačů.

Nátěrové hmoty:

 

pantograff-art-store (13) Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah děti.
Při používání nejezte, nepijte, nekuřte.
Používejte ochranné brýle, rukavice a oděv.
Při nanášeni a schnutí barvy v interiéru zajistěte důkladné větrání.
Při nanášeni stříkáním zamezte vdechnutí aerosolu.

 

pantograff-art-store (18) První pomoc:

Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: vypláchněte ústa, vyhledejte lékařskou pomoc.
Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

 

pantograff-art-store (50) Skladování:

Výrobek uchovávat v původních, dobře uzavřených nádobách. Skladovat při teplotách +3 až +30 °C. Výrobek nesmí zmrznout.

 

pantograff-art-store (53) Obaly:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů.
Nepoužity výrobek nebo obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obci k odkládání nebezpečných odpadů.

 

save Ekologie:

Zamezit úniku většího než stopového množství produktu do kanalizace. Zamezit úniku do povrchových a podzemních vod nebo půdy a do okolního životního prostředí. Při rozsáhlejším úniku do životního prostředí postupovat dle místních předpisů (zákon o vodách, ...) a kontaktovat příslušné odbory životního prostředí místních úřadů nebo Českou inspekci životního prostředí.

 

 

Oblečení:

Symboly pro ošetřování se staly běžnou součástí všech oděvních i textilních výrobků. Jednoduchou formou informují prodejce a zákazníky o doporučených způsobech údržby.

62188


Ostatní zboží

Pro ostatní produkty v naší nabídce platí všeobecná pravidla bezpečnosti dle povahy a typu zboží a jeho vlastností. V případě jakýchokoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení